UNMIL

United Nations Mission In Liberia

Contributed by Captain Jonas Eklund, Swedish UN
(Story in Swedish)

Missionen
Inbördeskriget i Liberia bröt ut 1989. Officiellt råder vapenvila i Liberia sedan juni 2003. Säkerhetsrådets resolution 1509 innebär att en multinationell fredsstyrka ska stödja eldupphörsavtalet och fredsprocessen, skydda civilbefolkning och FN-personal samt bygga upp den nationella säkerheten och påbörja avväpningsprocess. Styrkan består av ca 15000 man.

Svensk personal
Det svenska bidraget till Unmil består av en press- och informationsofficer, en samverkansofficer inom Cimic (civil-militär samverkan), en DDR-analytiker (Disarmament, Demobilization, Reintegration) samt ett förstärkt kompani (LA01 – LA03) som ingår i en irländsk bataljon.

Det förstärkta kompaniet består av:

  • ca 230 personer
  • ett mekaniserat skyttekompani med stridsfordon 90C
  • en stödenhet med underhålls- och stabsfunktioner
  • fyra officerare till bataljonsstaben.

Materiel

  • 12 st stridsfordon 90C (28 ton tunga bepansrade bandfordon beväpnade med automatkanon och ksp)
  • 7 st pansarterrängbil 203 (25 ton tunga bepansrade hjulfordon beväpnade med automatkanon)
  • 8 splitterskyddade bandvagnar 309
  • 10 splitterskyddade rullflaksterränglastbilar

Förbandet har med sig cirka 140 containrar med materiel, ett tiotal personterrängbilar samt ett antal specialcontainrar såsom hygiencontainrar, elverkscontainrar, sambandscontainrar och verkstadscontainrar.

LA02 (aug 2004 – mars 2005)
LA01-LA03 ingår som en del i Unmils irländska bataljon. Den irländska bataljonen är förlagd i Monrovias utkant och har för närvarande uppgiften att vara Force Commanders, chefen för Unmil, reserv och snabbinsatsstyrka. Force Commander har den irländska bataljonen i reserv för insatser var som helst i Liberia där han bedömer att läget kräver det.

Under LA02´s tid i Liberia användes kompaniet som styrkereserv, snabbinsatsstyrka, skydd åt valarbetare samt som underrättelseförband. Som Force Commanders styrkereserv fick förbandet vid flera tillfällen som uppgift att genomföra patruller med hela kompaniet för att demonstrera FN´s styrka (show force) i vissa områden. Under vår vistelse i Liberia så var vi i 14 av Liberias countyn på olika uppdrag, under övrig tid patrullerade vi regelbundet i Monrovia.

Nimba besöktes vid två tillfällen. Under första tillfället så genomfördes rekognosering av vägar och broar. Vid det andra tillfället skedde rekognosering inför det kommande valet. Vid båda tillfällena var vi i Yekepa samhälle och gruva.

Min uppfattning om Liberia
Under vår tid i Liberia uppfattade jag befolkningen som mycket positiv till oss svenskar. Jag upplevde inte några större problem under min tid där och jag tror inte någon annan på kompaniet gjorde det heller.

Det jag uppfattade som negativt var dock bristen på utveckling i landet. Många platser i landet är i mycket dåligt skick. Byggnader är raserade, broar och vägar är trasiga samt vatten, el och avlopp är ur funktion. Sjukvård saknas i många områden trots insatser av Läkare utan gränser. Medan jag var där nere upplevda jag inte att infrastruktur eller något annat utvecklades. Som exempel så såg jag hur man på mer än en plats rev upp järnvägsräls och plundrade banvallarna på grus för att få tillgång på byggmtrl.

I Yekepa så gick folk runt i industrilokalerna med bågfilar och samlade metallskrot för försäljning. Min uppfattning är att metallen fraktades till hamnen i Monrovia för vidare tp utomlands. Vägarna i Liberia är bitvis i mycket dåligt skick samt även broarna.

Trots att jag åkte längs en ganska stor del av vägnätet så såg jag aldrig något vägarbete eller någon bro under reparation. Även flygplatsen och hamnen är eftersatta. Det enda som utvecklades under min tid därnere var att det blev mer och mer elektrisk belysning i Monrovia och att mobilnätet byggdes ut.

En sak som jag uppfattade som mycket positiv var den yngre delen av befolkningens prioritering av och engagemang i att få en utbildning och lära sig ett yrke. Detta är antagligen en förutsättning för att landet skall utvecklas och företag skall kunna etablera sig tillsammans med utbyggnaden av infrastrukturen.

Kapten Jonas Eklund
Teknisk chef Team Charlie LA02

Advertisements